Wisła

WISŁAostatnia dzika rzeka współczesnej Europy.Dla każdego Polaka Wisła jest ważnym symbolem historycznym. Jest chyba najbardziej polską z polskich rzek. Na Wisłą kształtowała się historia naszego narodu. Uroda Wisły była powodem do dumy wielu pokoleń Polaków. A teraz inne narody zaczęły zazdrościć nam Wisły jak nigdy dotychczas. Wisła została ostatnią rzeką Europy, której krajobraz (w znacznej części) jest krajobrazem naturalnej, nieuregulowanej, dużej europejskiej rzeki.Zdecydowanie najbardziej wartościowy przyrodniczo jest najdłuższy, środkowy odcinek rzeki (pomiędzy Zawichostem a Płockiem). Jest on uregulowany w bardzo małym stopniu, a rzeka ma swobodę działania w obrębie względnie szeroko rozstawionych wałów przeciwpowodziowych. Dzięki temu, na tym właśnie odcinku, zachodzą intensywne procesy samooczyszczania wody, powstają wyspy i piaszczyste łachy dające schronienie licznym przedstawicielom fauny i flory. Żegluga na tym odcinku rzeki odbywa się sporadycznie, a znaczenie gospodarcze sprowadza się przede wszystkim do zaopatrywania w wodę (zarówno na potrzeby przemysłu, jak i dla celów komunalnych) rozmieszczonych wzdłuż brzegów dużych siedlisk ludzkich. Rolnictwo nadwiślańskie ma w przeważającym stopniu charakter ekstensywny (pastwiska dla bydła). Dolina Wisły miała i ma znaczenie jako miejsce wypoczynku i perspektywiczny wydaje się być tu rozwój turystyki. Obecnie ma ona charakter głównie rekreacyjno-weekendowy. Brzegi Wisły zawsze były bardzo atrakcyjne dla wędkarzy. Ostatnio pojawiają się jednak nowe formy wypoczynku. Przykładem niech będą tu szczególnie atrakcyjne dla spragnionych kontaktu z naturą turystów (z Polski i ostatnio coraz częściej z Europy Zachodniej) spływy kajakowe dzikimi odcinkami środkowej Wisły połączone ze zwiedzaniem starych nadbrzeżnych miast.I własnie tym odcinkiem proponujemy Państwu spływy. Najbardziej dla nas atrakcyjny odcinek ma 35 km i zaczyna się z Wyszogrodu a kończy w Dobrzykowie.  

Bardzo fajna propozycja na spływ smocza łódka dla grup zorganizowanych. 

Poniżej mapka z wszystkimi danymi obrazującymi przebieg takiego spływu.

Wyszogród dobrzyków